h1

Presidenta
Marta Castro Pérez (Biblioteca)
 
Secretario
Javier Reyes Ferreira (Admisión)
 
Representantes da dirección
Clara Olveira Lorenzo (Subdirectora de Humanización e atención á cidadanía)
Guillermo Varela Bastida (Subdirector RR.HH.)
 
Vogais
Ana Isabel Lago López (Dirección RR.EE.)
Cristina de la Vega Jiménez (Gabinete de relacións e comunicación)
Daniel Marcos Esmoris Arranz (Cirurxía xeral e aparello dixestivo)
Eugenio Otero Nieto  (S.A.P. Cambre-Carral)
Jose Seco Allegue (Unidade de diálise)
Lorena Bembibre Vázquez (Urxencias)
Mª Jesús Díaz Candamio (Radioloxía)
Miguel A. Gutiérrez Estoa (Sistemas e tecnoloxías da información)
Miguel Mayo Yañez (Otorrinolaringoloxía)
Roberto Barriales Villa (Cardioloxía)
Xosé Güeto Rial (Sistemas e tecnoloxías da información)