h1

Presidente

Vázquez González, Guillermo (Subdirección de Sistemas e tecnoloxías da información)

 

Secretario

Cal Purriños, Natalia (Fundación Profesor Novoa Santos)

 

Vogais

Ávila Álvarez, Alejandro (Subdirección de Hospitalización e urxencias)

Carrajo García, Lino (Servizo de Xestión, desenvolvemento e integración de sistemas de información)

Llamas Gómez, Daniel (Servizo de infraestructura TIC)

Marcos Rodríguez, Pedro Jorge (Dirección de Atención Hospitalaria)

Olveira Lorenzo, Clara (Subdirección de calidade asistencial)

Rey Pérez, Patricia (Fundación Profesor Novoa Santos)