h1

 • Idade: maiores de 14 anos en consulta de adultos. Os menores de 14 anos serán valorados conxuntamente coa Unidade de Cardioloxía Pediátrica.
 • Procedencia: pacientes ou familiares de pacientes provenientes de calquera área sanitaria galega, así como, ocasionalmente, doutras comunidades.
 • Procedementos diagnósticos e terapéuticos:
  • Estudo clínico (valoración por Dermatoloxía, Oftalmoloxía, Rehabilitación, Traumatoloxía)
  • Electrocardiograma
  • Estudo de imaxe (ecocardiografía, cardioresonancia magnética, TAC)
  • Proba de esforzo
  • Ecocardiograma de exercicio
  • Holter de arritmias
  • Estudo electrofisiológico
  • Estudo xenético
 • Tratamento:
  • Médico (Atenolol, losartan)
  • Cirúrxico: reparación aórtica (técnica de David), prótese aórtica, reparación mitral, etc.