h1

XESTIÓN DA CALIDADE DE SERVIZOS NA DIRECCIÓN DE RREE
 
 
A Dirección de Recursos Económicos da ASCC, desenvolve un sistema único e completo de xestión da calidade dous seus servizos baseado non modelo ISO 9001.

Non marco da Política de Calidade asinada pola Dirección de Recursos Económicos, aderezada coa política de Calidade e Seguridade do Paciente da ASCC e a do SERGAS, para o Sistema de Xestión da Calidade da DRREE establécense os seguintes obxectivos:

Impulsar estratexias de eficiencia mediante o desenvolvemento de sistemas de Xestión da Calidade segundo o modelo ISO 9001 en procesos non asistenciais acordes co compromiso de sostibilidade dá ASCC, ou través do axeitado desempeño social, ambiental e económico dá organización.

Manter o certificado actual do Sistema de Xestión dá Calidade da DRREE ampliando ou seu alcance a outros procesos e ou extendéndolo a outros centros da ASCC.

Apoiar os sistemas de Xestión da Calidade desenvolvidos na ASCC.

Na actualidade a DRREE ten implantado e certificado (dende 2007) un Sistema de Xestión da Calidade  segundo ou modelo ISO 9001 para os seguintes procesos:
  • Facturación a terceiros
  • Lavandería
  • Comunicacions
  • Xestión dá Limpeza e Servizos Hostaleiros Externos