h1

O actual Hospital Marítimo de Oza aséntase sobre as antigas instalacións do lazareto marítimo, inaugurado en 1888. Coa desaparición da práctica cuarentenaria, as súas instalacións, por Real Orde de 6 de agosto de 1910, cédense para construír o Sanatorio Marítimo de Oza, para atender a nenos preturberculosos e con tuberculose ósea.

O actual recinto alberga unha serie de edificios, algúns deles dun gran interese artístico e histórico.

  • Batería de Oza ou O Fortín
  • Pavillón cirúrxico Fernández Latorre
  • Pavillón de Colonias
  • Hospital de Oza

 

Batería de Oza ou O Fortín

O Fortín era orixinariamente unha batería de artillaría que formaba parte do sistema defensivo da cidade. Constrúese a finais do século XVI, tras o desembarco de Drake na praia de Oza. A súa actual estrutura data de 1797, obra  do arquitecto militar Don Blas Gil de Bernabé. O edificio orixinal tiña un desenvolvemento en Ou cuberto por bóvedas de canón que aínda podemos contemplalas. Cando se converte en Hospital Marítimo, instálanse as cociñas e comedores das colonias infantís. Tras a guerra civil levántase un piso e instálase a orde relixiosa que presta os seus servizos no hospital. En 1999 a Universidade da Coruña procede á rehabilitación do edificio, obra dos arquitectos Manuel López Mihura e Sonia Romeu. Instálase o Instituto de Ciencias dá Saúde, no seu andar baixo atópanse os laboratorios de investigación e a planta superior destínase a uso administrativo.

5.jpg

Pavillón Cirúrxico Fernández Latorre

O Pavillón cirúrxico foi inaugurado en 1913. Actualmente alberga unha unidade de psiquiatría de día e unha importante colección de instrumental cirúrxico co que se abriu un museo, cuxo interese radica en que se conserva no antequirófano e quirófano primitivo, o que lle fai único en España. Outra importante obra relacionada co pavillón é o cadro de Seijo Rubio que pintou en 1928, no que pode verse aos nenos operados tomando baños de sol. 

6.jpg

 

Pavillón de Colonias

Destinado a acoller as Colonias Escolares, o edificio é obra do arquitecto Pedro Mariño, un dos arquitectos máis relevantes da nosa cidade. En 1929 inaugúrao os reis Alfonso XIII e Vitoria Eugenia. O Pavillón foi reformado polo arquitecto Ramón das Casas  en 1997. Coa reforma incorporóuselle un alargado volume na fronte da fachada no lugar que ocupara a escalinata principal. Este volume supuxo unha traumática agresión á configuración do edificio programado por Pedro Mariño. Ocultouse parte da fachada e a escaleira na súa totalidade, alterando de forma drástica o edificio máis emblemático de Oza.

7.jpg

O Hospital Marítimo de Oza

O Hospital de Oza convértese en enfermaría de guerra durante a guerra, para pasar posteriormente ao Padroado antiberculoso e en 1990 incorporarse á rede do Sergas. Na década dos 90 procédese á derriba dos pavillóns e levántase un novo edificio, obra dos arquitectos Alberto Pineda e Andrés Reboredo. O hospital  segue unha estrutura rectangular en planta, destacando a súa claridade compositiva, potenciada pola simplicidade estrutural e a austeridade decorativa e funcional, sen dúbida una das obras máis singulares da cidade.

8.jpg