h1

ESTAMOS CONVOSCO: coas persoas enfermas, coas familias, coa sociedade, cos e as profesionais sanitarios e de servizos esenciais  ... , é o plan das actividades realizadas desde a Área Sanitaria e que recollen o enorme esforzo realizado naqueles azarosos días da primavera de 2020 que o cambiaron todo.. E que se incorporaron ao Plan de Humanización da nosa organización.