h1

 

Este edificio foi construído para pacientes que residen fóra da cidade e que se teñen que desprazar ao hospital para un tratamento que non necesita ingreso hospitalario.
Na actualidade é tamén sede de varios departamentos administrativos.

 

Información de localización Información de localización