h1

 • Monitorización cardíaca e hemodinámica.
 • Colocación de marcapasos temporal.
 • Cateterización de via arterial e venosa central.
 • Tratamento dos pacientes en shock, con medicación e dispositivos de asistencia mecánica.
 • Manexo e control da via aérea. Intubación orotraqueal.
 • Traquetomia percutánea.
 • Tratamento da Insuficiencia respiratoria . Osíxeno alto fluxo, Ventilación mecáncia invasiva e non invasiva.
 • Soporte do paciente queimado crítico.
 • Soporte da insuficiencia renal aguda. Hemodiálise continua.
 • Soporte do paciente politraumatizado e con Traumatismo cranioencefálico severo.
 • Monitorización e manexo da Presión intracraneal.
 • Diagnóstico de morte cerebral e mantemento do doante de órganos.