h1

Xefe de Servizo

Dr. David Freire Moar


Coordinador da Unidade do Corazón, enfermidades coronarias e Unidade de Postoperados Cardíacos

Dr. Salvador Fojón Polanco


Médicos adxuntos

Actualmente hai 20 médicos adxuntos

 • Unidade Coronaria:
  Dr. Miguel Solla Buceta
  Dr. José Manuel López Pérez
  Dra. Ana Vanesa Aller Fernández
  Dra. Alexandra Ceniceros Barros
 • Unidade Postoperados Cardiacos
  Dr. José Antonio Pastor Benavent
  Dra. Natalia Mejuto Montero
 • Unidade 5A
  Dra. Teresa Tabuyo Bello
  Dra. Lourdes Cordero Lorenzana
  Dra. Rita Galeiras Vázquez
  Dr. Fernando Mosteiro Pereira
  Dra. Ana Díaz Lamas
  Dr. José María Sánchez-Andrade Bolaños
  Dra. Carmen Josefina Fernández González
  Dr. Antonio Garrote Freire
 • Unidade 5B
  Dra. Mónica Mourelo Fariña
  Dra. Regina Arrojo Fuentes
  Dr. Enrique Alemparte Pardavila
  Dra. Rebeca Alvarez Lata
  Dra. Irene Cid Tovar
  Dra. Ana Novo Carral

 

Médicos residentes

Actualmente hai 12 médicos residentes realizando a súa formación

 

Supervisoras nas Unidades 5A e 5B
Dª María José Fernández Nicolás
Dª Esther Gago García


Supervisores nas Unidades Coronaria/Postoperados de Cirurxía Cardíaca
Dª María Belén Blanco Longueira
D. David Roríguez Cañás

 

104 Enfermeiras

59 Auxiliares de Enfermaría

1 Auxiliar Administrativo