h1

A UCI esta situada nas plantas 5ª e 6ª do edificio principal.


Conta  con:

  • UCI A: 16 camas na Unidade de polivalentes / politraumatizados.
  • UCI B: 8 camas, shock distributivo / lesionado medular agudo.
  • Unidades cardiológicas: 6 camas de Postoperados Cardíacos e 8 camas de Coronarias.
  • Unidade De Queimados Críticos: 3 camas.