h1

Médicos adxuntos: 
-  Dra. Gloria Lugo Rodríguez (responsable de Docencia e Formación da Unidade)
-  Dr. Alfonso Vidal Casariego (responsable de Calidade da Unidade)
-  Dr. Francisco Pita Gutiérrez ( coordinador da Unidade)

Enfermería:
- Alba Río Pérez
- Diana Castro Dios
- Nieves Rodríguez Sánchez (Supervisora de Dietética)

Becaria investigación:
- Uxía Rodríguez Lavandeira

Personal administrativo:
-  Marta Rodríguez Varela