h1

Responsable do Servizo

Antonio Parra Arrondo

ESTRUCTURA E LOCALIZACIÓN

Alergoloxía Xeral

Hospital Abente y Lago, Planta ​4ª

Medicamentos

Hospital A Coruña,  Planta Baixa

Hospital de Día

Hospital A Coruña, Planta Baixa

Consultas Externas - Consulta Xeral de Alerxia

Hospital Abente y Lago, Planta 4ª

Consultas Externas - Consulta de Medicamentos

Hospital A Coruña, Planta Baixa

Probas Diagnósticas

Hospital Abente y Lago, Planta 4ª

Hospital A Coruña, Planta Baixa

Fanse probas diagnósticas nas mesmas consultas, nun acto médico único (Consulta de alta resolución)

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Persoal de Enfermaría

MIR