h1

Responsable do Servizo

José Manuel Vázquez Rodríguez

Supervisoras de Enfermaría

María Sabater Sánchez
María Dolores Varela Tomé

ESTRUCTURA E LOCALIZACIÓN

SECCIÓNS

Sección de Hemodinámica

Responsable: Nicolás Vázquez González

Hospital A Coruña- 3ª Planta

UNIDADES

Hemodinámica

Hospital A Coruña-3ª Planta

Electrofisioloxía e Arritmias

Hospital A Coruña-3ª Planta

Imaxe e Función Cardíaca

Hospital A Coruña-4ª Planta

Insuficiencia Cardíaca Avanzada e TC

Hospital A Coruña-Planta Baixa e 8ª Planta

HOSPITALIZACIÓN

Unidade de Cuidados Intermedios

Hospital A Coruña-8ª Planta-Norte

Unidade de Cardioloxía Clínica

Hospital A Coruña-8ª Planta-Sur

CONSULTAS EXTERNAS

Consultas de Cardioloxía Clínica Xeral

Hospital Abente y Lago - 1ª Planta

Consultas de Alta Resolución

Hospital Abente y Lago-1ª Planta

Consultas de Valvulopatías

Hospital Abente y Lago-1ª Planta

Consultas de Cardiopatías Familiares

Hospital Abente y Lago-1ª Planta

Consultas de Arritmias

Hospital A Coruña-4ª Planta

Consultas de Cardiopatías Conxénitas

Hospital A Coruña-4ª Planta

Consultas de Desfibriladores e Resincronizadores

Hospital A Coruña-4ª Planta

Consultas de Seguimento de TC

Hospital A Coruña-4ª Planta

Consultas de Marcapasos

Hospìtal A Coruña-3ª Planta

Consultas de Insuficiencia Cardíaca

Hospital A Coruña-planta Baixa

PROBAS DIAGNÓSTICAS

Ecografía Transtorácica

Ecografía Transesofáxica

Ecocardiografía de Exercicio

Ecocardiografía de Stress Farmacolóxico

Ergometrías Convencionais

Ergometrías con Consumo de Osíxeno

Holter ECG

Cateterismos Cardíacos Diagnósticos

Estudos Electrofisiolóxicos

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Persoal de Enfermaría

MIR

Persoal Administrativo

Celadores

CONTACTO

Teléfono secretaría

981178184

Email secretaría

cardiologia.chuac@sergas.es