h1

Responsable do Servizo

Eduardo Díaz Vidal

Supervisoras de Enfermaría

María Vitoria Costa Rodríguez

ESTRUTURA E LOCALIZACIÓN

HOSPITALIZACIÓN

Cirurxía Vascular

Hospital A Coruña-8ª Planta

CONSULTAS EXTERNAS

Consultas de Cirurxía Vascular

Hospital A Coruña- 2ª Planta

PROBAS DIAGNÓSTICAS

Laboratorio vascular de diagnóstico non invasivo

Hospital A Coruña- 2ª Planta

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Persoal de Enfermaría

Biólogos

MIR

Persoal Administrativo

CONTACTO

Teléfono Secretaría

981178075