h1

Responsable do Servizo

José Luis López-Cedrún

Supervisores de Enfermaría

Fernando Mercador - Supervisor de Consultas Externas

Otilia Castro - Supervisora Hospitalización

ESTRUCTURA E LOCALIZACIÓN

HOSPITALIZACIÓN

Hospital Teresa Herrera-5ª Planta

CONSULTAS EXTERNAS

Hospital Abente y Lago- 4ª Planta

Hospital Teresa Herrera - Soto

PROBAS DIAGNÓSTICAS

Fibroscopia

Hospital Teresa Herrera

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Persoal de Enfermaría

MIR

Persoal Administrativo

CONTACTO

Teléfono Secretaría

981178000 ext.292021

Email Secretaría

CMF.CHUAC@sergas.es