h1

Responsable do Servizo


ESTRUTURA E LOCALIZACIÓN

SECCIÓNS

Sección de adultos

Responsable: José Mª Herrera Noreña

Hospital A Coruña

Sección de infantil

Responsable: Victor Bautista Hernández

Hospital Teresa Herrera

HOSPITALIZACIÓN

Hospital A Coruña-8ª Planta

CONSULTAS EXTERNAS

Consultas de Cirurxía Cardíaca

Hospital A Coruña- 4ª Planta

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Farmacéuticos

Persoal de Enfermaría

MIR

Persoal Administrativo

CONTACTO

Teléfono Secretaría

981178186

Email Secretaría

Cirugia.cardiaca.chuac@sergas.es

 

Enlaces relacionados Enlaces relacionados