h1

 

 • Consultas a demanda do usuario/a.

 

 • Consultas de programas ou concertadas, clínicas e administrativas

 

 • Consultas telefónicas.

 

 • Urxencias en horario de consulta.

 

 • Atención domiciliaria a pacientes inmobilizados

 

 • Procedementos Diagnósticos: Anamneses e exploración física, exploracións cardiovasculares (electrocardiografía, doppler...), Laboratorio, Espirometría, Esploracións otorrinolaringolóxicas, etc.

 

 • Procedementos Terapéuticos: Curas, sutura e tratamento de úlceras, Inmovilizacións, Cirurxía Menor, etc.

 

 • Vacinacións (gripe, tétanos, etc.)

 

 • Atención a pacientes crónicos:
  •  Hipertensión arterial
  •  Diabete
  •  EPOC
  •  Obesidade
  •  Hipercolesterolemia

 

 • Atención a persoas polimedicadas

 

 • Atención ao paciente con tratamento de anticoagulación oral.