h1

Atención ao neno:
 • Patoloxía benigna de crecemento no neno (Osgood Slater e Enfermidade de Sever)
 • Alteracións do raque durante o desenvolvemento
 • Patoloxía respiratoria
 • Tortícolis conxénitas sen bultoma

 

Atención á muller:
 • Patoloxía do solo pélvico feminino: incontinencias e prolapsos leves, síndromes miofasciais, cicatrices de episiotomías e cesáreas

 

Atención ao adulto / ancián:
 • Patoloxía osteoarticular crónico – dexenerativa: principalmente a nivel vertebral de membros inferiores
 • Patoloxía musculoesquelética benigna con limitación funcional
 • Alxias vertebrais: cervicalxias, dorsalxias e lumbalxias
 • Alteracións da aliñación do raque: escolioses leves e hipercifoses
 • Patoloxía benigna ou simple de xeonllo: escordaduras, tendinites, síndrome femoropatelar,…
 • Patoloxía benigna ou simple de nocello: escordaduras, fascite plantar, tendinite aquílea,…
 • Ombro doloroso: tendinite de ombreiro
 • Patoloxía benigna ou simple de cóbado: epicondilite, epitrocleíte,..
 • Patoloxía de ATM: síndromes miofasciais

 

Actividades grupais: Escola das Costas
 
 
Educación para a saúde