h1

  •  Captación e valoración da muller embarazada

 

  • Seguimento da muller embarazada

 

  • Educación maternal. Preparación ao parto

 

  • Visita no primeiro mes posparto

 

  • Información e seguimento de métodos anticonceptivos

 

  • Vacinación da rubéola

 

  • Diagnóstico precoz do cancro de cervix

 

  • Diagnóstico precoz do cancro endometrio

 

  • Diagnóstico precoz do cancro de mama

 

  • Atención á muller no climaterio