h1

Responsable do Servizo

María José Pereira Rodríguez

Supervisora de Enfermaría

Marta Mosquera Pardo

ESTRUCTURA E LOCALIZACIÓN

UNIDADES

Medicina Preventiva

Hotel de Pacientes-5ª Planta

Saúde Laboral

Hotel de Pacientes-5ª Planta

Unidade de Prevención de Riscos Laborais

Hotel de Pacientes- 5ª Planta

CONSULTAS EXTERNAS

Vacinación.Vacinación Internacional. Saúde laboral

Hotel de Pacientes- 5ª Planta

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Psicólogos

Persoal de Enfermaría

MIR

Técnicos

Persoal Administrativo

CONTACTO

Teléfono Secretaría

Medicina Preventiva - 981178038
Saúde Laboral - 981178298

Email Secretaría

Medicina.Preventiva.CHUAC@sergas.es
Salud.Laboral.Secretaria.chuac@sergas.es