h1

Responsable do Servizo

Fernando de la Iglesia Martínez

ESTRUCTURA E LOCALIZACIÓN

UNIDADES

Unidade de Enfermidades Infecciosas-VIH

Responsable: Enrique Miguez Rey

Hospital A Coruña - 11ª Planta

Unidade de Medicina Interna do Hospital Abente y Lago

Responsable: José Luis Díaz Díaz

Hospital Abente y Lago - 3ª Planta

Unidades de Medicina Interna no Hospital A Coruña

Hospital A Coruña - 2ª, 6ª e 9ª Planta ( conta con cinco unidades)

Unidade de Crónicos Complexos

Hospital de Oza - 2ª Planta

HOSPITALIZACIÓN

Planta 2ª

Hospital A Coruña-2ª Planta Norte

Planta 6ª

Hospital A Coruña-6ª Planta B Norte

Planta 9ª B

Hospital A Coruña-9ª Planta A Norte

Planta 9ª C

Hospital A Coruña-9ª Panta B Norte

Planta 9ª E

Hospital A Coruña-9ª Planta B Sur

Medicina Interna-Infecciosas-VIH

Hospital A Coruña-11ª Planta B Sur

Medicina Interna 3ª planta

Hospital Abente y Lago-3ª Planta Norte e Sur

Medicina Interna Hospital de Oza

Hospital de Oza

CONSULTAS EXTERNAS

Medicina interna xeral

Hospital A Coruña, 2ª e 4 ª planta

Hospital Abente y Lago, 1ª planta

Lípidos e risco cardiovascular

Hospital Abente y Lago, 1ª planta

Consulta de alta resolución

Hospital A Coruña, 2ª planta

Enfermidades infecciosas

Hospital A Coruña, 4ª planta

VIH

Hospital A Coruña, 4ª planta

Hepatite

Hospital A Coruña, 4ª planta

Enfermidades minoritarias

Hospital A Coruña, 4ª planta

Insuficiencia cardíaca

Hospital A Coruña, 4ª planta

Enfermidad tromboembólica venosa

Hospital A Coruña, 4ª planta

Crónicos complexos

Hospital de Oza, 2ª planta

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Persoal de Enfermaría

MIR

Persoal Administrativo

Celadores

Supervisoras de Enfermaría Hospital A Coruña

Esther Taboada Mesías, 2ª Planta
Eliseo Collazo Varela, 6ª Planta
Rocío Seijo Bestilleiro, 9ª Planta B
Sonia Pose Dourado, 9ª Planta C
Carmen Estrada Sánchez, 9ª Planta E
Sonia Vázquez Albores, 11ª Planta

Supervisoras de Enfermaría Hospital Abente y Lago

Esteban Álvarez Gil, 3ª planta

Supervisoras de Enfermaría Hospital de Oza

Angélica Lijó Fernández, 2ª Planta, UCP e UCC

CONTACTO

Teléfono Secretaría

Hospital A Coruña - 981178099, 981178047, 981176015
Hospital Abente y Lago - 981178334
Hospital de Oza - extensión 293042

Email Secretaría

UCEM.CHUAC@sergas.es

 

Documentos relacionados Documentos relacionados
Enlaces relacionados Enlaces relacionados