h1

Responsable do Servizo

Juan Manuel Vila Fernández

ESTRUCTURA E LOCALIZACIÓN

HOSPITALIZACIÓN

Hospitalización Hospital A Coruña

Hospital A Coruña-7ª Planta

Unidade de Pediatría

Hospital Teresa Herrera

CONSULTAS EXTERNAS

Consultas

Hospital A Coruña-2ª e 3ª Planta

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Persoal de Enfermaría

MIR

Persoal Administrativo

Celadores

CONTACTO

Teléfono Secretaría

981178096

Email Secretaría

Neurocirugia.CHUAC@sergas.es

 

Enlaces relacionados Enlaces relacionados