h1

Responsable do Servizo

María del Mar Castellanos Rodrigo

Supervisora de Enfermaría

Isabel Outón Fernández

ESTRUCTURA E LOCALIZACIÓN

UNIDADES

Unidade de Ictus

Hospital A Coruña- 7ª Planta Norte

HOSPITALIZACIÓN

Planta Hospitalización Xeral de Neuroloxía

Hospital A Coruña-7ª Planta Norte

Unidade de Ictus

Hospital A Coruña-7ª Planta Norte

CONSULTAS EXTERNAS

Neuroloxía Xeral

Centro de Especialidades Ventorrillo

Patoloxía Vascular Cerebral

Hospital A Coruña-4ª Planta

Epilepsia

Hospital A Coruña-4ª Planta

Demencia

Hospital A Coruña-4ª Planta

Cefalea

Hospital A Coruña-4ª Planta

Esclerose Lateral Amiotrófica

Hospital A Coruña-4ª Planta

Enfermidade de Parkinson/Trastornos do Movemento

Hospital A Coruña-4ª Planta

Centro de Especialidades Ventorrillo

Enfermidades Desmielinizantes

Hospital A Coruña-4ª Planta

Toxina Botulínica

Hospital A Coruña-4ª Planta

PROBAS DIAGNÓSTICAS

ECO-Doppler de troncos supraaórticos
Dúplex transcraneal
Detección de Shunt dereita-esquerda
Ecocardiografía transtorácica

Planta Hospitalización Neuroloxía/Unidade de Ictus

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Persoal de Enfermaría

MIR

Persoal Administrativo

Celadores

CONTACTO

Teléfono secretaría

981178067

Email secretaría

Neurologia.CHUAC@sergas.es