h1

Xefe de Servizo

José Luís Rodríguez Sánchez

Supervisora de Enfermaría

Mónica Bergondo García

UNIDADES

Despacho 1

Adxacente á entrada principal do servizo

Despacho 2

No extremo oposto ó Despacho 1

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Persoal de Enfermaría

FIR

Técnicos

Persoal Administrativo

CONTACTO

Teléfono Secretaría

981706010