h1

Responsable do Servizo

Ana Guitián Pena

ESTRUCTURA E LOCALIZACIÓN

Sección de Hemodiálise

Supervisora: María Ledo Fraga

Hospital Virxe da Xunqueira - Planta Baixa

CONSULTAS EXTERNAS

Supervisora: Mónica Bergondo García

Consultas de Nefroloxía Clínica

Hospital Virxe da Xunqueira - Sala 9

Consultas de Enfermidade Renal Crónica Avanzada

Hospital Virxe da Xunqueira - Sala 9

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Persoal de enfermaría

CONTACTO

Teléfono secretaría

981706010