h1

Xefe de Servizo

Marta Díaz Rey

Supervisoras de Enfermaría

Supervisor/a de Consultas Externas

ESTRUCTURA E LOCALIZACIÓN

UNIDADES

Oftalmoloxía Xeral

Hospital Virxe da Xunqueira

HOSPITALIZACIÓN

CMA

Hospital Virxe da Xunqueira

CONSULTAS EXTERNAS

Consultas de Oftalmoloxía

Hospital Virxe da Xunqueira - Planta Baixa

PROBAS DIAGNÓSTICAS

Campimetría, Ecografía e OCT

Hospital Virxe da Xunqueira - Planta Baixa

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Técnicos

CONTACTO

Teléfono Secretaría

981706010