h1

Responsable do servizo

Francisco Vázquez de la Iglesia
Julia María Rouco Pérez

ESTRUCTURA E LOCALIZACIÓN

HOSPITALIZACIÓN

Pacientes cirúrxicos

Hospital Virxe da Xunqueira - 2ª Planta

CONSULTAS EXTERNAS

Consulta 11.1

Hospital Virxe da Xunqueira - 1ª Planta

PROBAS DIAGNÓSTICAS

Audiometría tonal liminar
Fibrolaringoscopia
Timpanograma
Reflexos estapediales
Exploración vestibular básica

Hospital Virxe da Xunqueira - 1ª Planta

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

CONTACTO

Teléfono Secretaría

981706010 Extensión 261011