h1

Responsable do Servizo

Alejandro González-Carreró Sixto

ESTRUCTURA E LOCALIZACIÓN

HOSPITALIZACIÓN

Hospitalización A

Hospital Virxe da Xunqueira - 2ª Planta

CONSULTAS EXTERNAS

Hospital Virxe da Xunqueira - Planta Baixa - Sala 11 (ocasionalmente salas 8, 9 ou 10)

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos