h1

Responsable do servizo

Ángel Alonso Hernández

ESTRUCTURA E LOCALIZACIÓN

UNIDADES

Unidade de Nefroloxía Clínica

Supervisora: María José Puga Mira

Hospital A Coruña - 6ª Planta (Ala Sur)

Unidade de Dialise

Supervisora: Teresa Pérez López

Hospital A Coruña - 5ª Planta Norte (Bloque C)

Unidade de Trasplante

Hospital A Coruña - 6ª Planta (Ala Sur)

HOSPITALIZACIÓN

Unidades de Hospitalización de Nefroloxía

Hospital A Coruña - 6ª Planta (Ala Sur)

CONSULTAS EXTERNAS

Consultas de Nefroloxía Clínica

Centro de especialidades do Ventorrillo - Salas 129 e 130
Hospital A Coruña - Sala 405

Consultas de Dialise

Hospital A Coruña - Sala 405 e 406

Consultas de Trasplante

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Persoal de enfermaría

MIR

Persoal administrativo

Celador

CONTACTO

Teléfono secretaría

981178159 - 298607

Email secretaría

nefrologia.CHUAC@sergas.es

 

Enlaces relacionados Enlaces relacionados