h1

Responsable do Servizo

Catia María Martínez Barjas

ESTRUCTURA E LOCALIZACIÓN

SECCIÓN

Electroencefalografía

Hospital Teresa Herrera - Planta Baixa (Consultas externas)

Electromiografía e Potenciais Evocados

Hospital A Coruña - 4ª Planta (Consultas externas)

CONSULTAS EXTERNAS

Electroencefalografía (EEG)

Hospital Teresa Herrera - Planta baixa

Electromiografía (EMG) e Potenciais Evocados (PE)

Hospital A Coruña - 4ª Planta

PROBAS DIAGNÓSTICAS

Electroencefalogramas e Holter - EEG (Pacientes Ambulantes)

Hospital Teresa Herrera - Planta Baixa (Consultas externas)

Electromiografía e Potenciais Evocados (Pacientes Ambulantes)

Hospital A Coruña - 4ª Planta (Consultas externas)

Electroencefalogramas (Pacientes Ingresados)

A pé de cama e no Hospital Teresa Herrera - Planta Baixa (Consultas externas)

Holter - EEG / Video - EEG (Pacientes Ingresados)

Unidade de Hospitalización de Neuroloxía e Pediatría

Electromiografía e Potenciais Evocados (Pacientes Ingresados)

A pé de cama e no Hospital A Coruña - 4ª Planta (Consultas externas)

Monitorización intraoperatoria (Pacientes Ingresados)

Quirófano (Hospital A Coruña e Hospital Teresa Herrera)

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Persoal de Enfermaría

Supervisoras de Enfermaría

Cecilia Aller Fernández (Consultas Externas Hospital A Coruña)
Marcos Rodríguez Sáez (Consultas Externas Hospital Teresa Herrera)

CONTACTO

Teléfono Secretaría

981178000 Extensións: 292042 - 292892 - 292081 (Hospital Teresa Herrera) e 299403 - 299404 (Hospital A Coruña)

Email Secretaría

catia.maria.martinez.barjas@sergas.es