h1

Responsable do  Servizo

José Manuel Castro Pérez

ESTRUCTURA E LOCALIZACIÓN

SECCIÓNS

Neurorradioloxía

Responsable: José Luís Díaz Valiño

Hospital A Coruña - 2ª Planta (Radiodiagnóstico)

Radioloxía vascular e intervencionista

Responsable: Milagros Marini Díaz: Milagros Marini Díaz

Hospital A Coruña - 2ª Planta (Radiodiagnóstico)

UNIDADES

Pediatría

Hospital Teresa Herrera - Planta Baixa (Radiodiagnóstico)

Mama

Hospital A Coruña - 1ª Planta (Radiodiagnóstico)

CONSULTAS EXTERNAS

Centro de especialidades do Ventorrillo - Semisoto (Radiodiagnóstico)

Centro de especialidades de Betanzos

Centro de especialidades de Carballo

Centro de especialidades de Ponteceso

PROBAS DIAGNÓSTICAS

Radiodiagnóstico Hospital A Coruña

Hospital A Coruña - 2ª Planta (Radiodiagnóstico)

Radiodiagnóstico Hospital Teresa Herrera

Hospital Teresa Herrera - Planta baixa (Radiodiagnóstico)

Radiodiagnóstico Hospital Abente y Lago

Hospital Abente y Lago - 1ª Planta (Radiodiagnóstico)

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Persoal de enfermaría

MIR

Persoal administrativo

CONTACTO

Teléfono Secretaría

981178068 Extensión 291248

Email Secretaría

radiologia.chuac@sergas.es