h1

Responsable do Servizo

Carmela Barbuzano Safont

Xefe de Sección

Francisco Javier Peteiro Cartelle

Supervisores de Enfermaría

Un supervisor no laboratorio de urxencias e outra supervisora no laboratorio situado no Hospital Teresa Herrera

ESTRUTURA E LOCALIZACIÓN

Áreas

Hospital A Coruña

Realízanse todas as peticións urxentes

Laboratorio de Atención Continuada

Hospital Teresa Herrera

Peticións non urxentes de pacientes hospitalizados e as determinacións de todo a área de primaria, centros de especialidades e residencias socio-sanitarias:

Área core automatizada Bioquímica- Hormonas

Fluídos Biolóxicos (orinas, heces, esperma).IAC. Parásitos

Alerxias

Cromatografía, Absorción atómica, RIA

Área funcional hematimetrías

Reproducción humana asistida

Xenética

 

PROBAS DIAGNÓSTICAS

Hospital A Coruña

Probas bioquímicas

Estudo de líquidos biolóxicos, fármacos e droga

Xestión integral dos equipos Point-of-care de gasometrías

Hospital Teresa Herrera

Determinaciones más habituales de Bioquímica y Quimioluminiscencia ( Hormonas)

Estudo completo de orinas, feces, esperma

Estudio de IgE específicas

Comatografias por HPLC, cromatografía de infrarrojos.

Determinación de metais por absorción atómica

Determinacións especiais de hormonas.(Radioinmunoensaio)

Técnicas non automatizadas

Xenotipo de TPMT, Polimorfismos do sistema enzimático P450

Estudo de citomorfoloxía

Técnicas de reprodución humana (FIV,ICSI)

Xenética molecular, consello xenético.

 

PROFESIONAIS DO SERVIZO

Facultativos

Técnicos Especialistas de Laboratorio

MIR

FIR

BIR

QIR

Persoal Administrativo

Celadores

CONTACTO

Teléfono Secretaría

981178141