h1

Seguen a filosofía de alta resolución e inclúen exploración física, constantes, ecocardiograma. Por iso nas primeiras visitas que o requiran e non necesiten doutras probas pode darse o alta de forma inmediata. Están distribuídas coas seguintes axendas:

 
 • Cardiología xeral inclúe postoperatorio de Cirurxía Cardíaca.
 • Paciente de alto risco, seguimento de perihospitalización e do paciente inestable: Insuficiencia cardíaca, paciente crítico, control pre e post ingreso.
 • Consultas específicas:
  • Hipertensión pulmonar
  • Insuficiencia cardíaca avanzada: inclúe transplante cardíaco infantil, miocardiopatías.
  • Marcapasos infantil
   Arritmias
  • Fetal
  • Cardiopatías familiares
 • Interconsultas de centros hospitalarios da comunidade galega con valoración e devolución/ingreso do paciente segundo proceda.
 • Telemedicina: posibilidade de revisión de estudos ecográficos ou probas de imaxe realizados noutros centros (Lugo, Ferrol) e consulta telefónica.
 • Interconsultas de plantas de hospitalización (pediatría, cardioloxía, resto CHUAC), coidados intensivos (pediátricos, neonatales, postoperados CHUAC)