h1

  • Valoración e eventualmente tratamento do feto con sospeita ou risco de patoloxía cardíaca.
  • Tratamento da embarazada cardiópata.