h1

A unidade de Cardioloxía Infantil traballa en estreita colaboración cos cirurxiáns cardíacos infantís. Estes levan a cabo: Intervencións abertas con CEC (circulación extracorpórea) ou pechadas sen CEC, desde o recentemente nado ao adolescente. Transplante cardíaco neonatal e pediátrico. Procedementos híbridos en colaboración con Cardioloxía Intervencionista Pediátrica. Implante de marcapasos e cambio de xeradores en pacientes pediátricos Cirurxía das Cardiopatías Conxénitas do Adulto.