h1

  • Promovendo a "Vida Activa" mediante o uso das escaleiras evitando o ascensor.
  • Promovendo a Actividade Física e a Dieta Equilibrada
  • Promovendo o deixar de Fumar e tomar produtos tóxicos como o alcol
  • Promovendo a protección para evitar caídas
  • Promovendo a protección sobre os posibles contagios: Gripe , Covid19, etc mediante as proteccións físicas e as vacinas
  • Promovendo e actuando na redución da dor e a incapacidade