h1

  • Fracturas/Luxacions: Redución a ceo pechado/aberto
  • Inmobilización con vendado enxesado
  • Traccións percutáneas e transóseas
  • Osteosíntese:
    con cravos endomedulares ou placas aparafusadas: DCP, especiais (Phylos, Canell) ou Parafusos-placas: DHS ou Parafusos-Cravos endomedulares cerrojados (PFN,GAMMA) ou Parafusos a compresión/canulados ou Agullas de Kirchner ou Obenque sobre agullas de Kirchner
  • Osteotasix (Fijadores Externos) para fracturas abertas ou partes brandas en mal estado
  • Achega de enxertos óseos (Autoenxertos, Aloenxertos). De banco ou liofilizados
  • Artroplastias de implante: cadeira, columna, cabeza de radio