h1

Dentro das Enfermidades hematolóxicas máis habituais tratadas no noso centro atópanse:
 
 • Hemofilia e Enfermidade de von Willebrand
 • Trombofilias
 • Anticoagulación
 • Leucemias Agudas
 • Linfoma de Hodgkin
 • Linfoma non Hodgkin
 • Leucemia Linfática Crónica
 • Síndromes mieloproliferatios
 • Síndromes Mielodisplásicos
  Anemias
 • Trombocitopenias
 • Neutropenias
 • Gammapatías Monoclonais