h1

PÁXINA WEB

http://trasplantes.net

TELÉFONOS

Xeral OCT

981 178 170

Tecidos

981 178 234

Tx. Renal de doante vivo

981 178 234

Tx. Hepático e pulmonar

981 178 013

Central Hospital

981 178 000

Fax

981 178 016

CORREOS ELECTRÓNICOS

Xeral OCT

Coordinacion.transplantes.chuac@sergas.es

Fernando Mosteiro Pereira
(Coordinador de Transplantes)

fernando.mosteiro.pereira@sergas.es

Valentina Fernández López
(Enfermeira tecidos e Tx. Renal doante vivo)

Maria.valentina.fernandez.lopez@sergas.es

Guadalupe Torre Barbeito
(Coordinadora Tx. Hepático e Pulmonar)

Guadalupe.torre.barbeito@sergas.es

Carmen Ferreiro Ladra
(Administrativa)

Carmen.ferreiro.ladra@sergas.es

DIRECCIÓN POSTAL

Oficina de Coordinación de Transplantes, 4ª planta.
Hospital da Coruña. Área Sanitaria da Coruña e Cee
Xubias de Arriba s/n
15006. A Coruña