h1

1. Documentos necesarios
      
Os ingresos programados son realizados a través do Servizo de Admisión, presentando os seguintes documentos:
 
  • DNI
  • Tarxeta Sanitaria ou documento acreditativo do seu seguro.
  • No caso de dispor de  informe médico, radiografía, probas, etc., realizadas nun centro sanitario que non pertenza ao Servizo Galego de Saúde, é importante que os traia consigo.
 
Se desexa que non se coñeza que está ingresado debe advertilo no momento do ingreso. O  Hospital garantirá a confidencialidade dos seus datos  (Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, protección de Datos de carácter persoal).
 
Unha vez realizados os trámites administrativos, unha persoa do centro acompañarao á unidade de hospitalización.
 
2. Obxectos Persoais
 
É conveniente que traia a súa bolsa de aseo, ademais doutros obxectos persoais que necesite, tales como: bata, zapatillas, lentes de contacto, audífonos, próteses dentais, etc.
 
Recomendámoslle que non traia obxectos de valor para evitar posibles perdas. Non entanto hai unha caixa forte no Hospital á súa disposición.
 
O Hospital non se fai responsable dos obxectos non depositados na caixa.
 
Calquera dúbida, o persoal está a súa disposición.
      

3. A Medicación 
      
Se se está tomando medicación en casa, é conveniente que llo comunique ao seu médico, así coma se ten algún tipo de alerxia ( alimentos, látex, contrastes).
 
Unha vez no hospital non debe tomar medicamentos sen coñecemento do persoal.
 
Se é vostede fumador, interesaralle saber que non está permitido fumar en todo o edificio.
 
 
4. Cómo Chegar
      
Hospital Universitario A Coruña
 
O Hospital Universitario A Coruña está na estrada das Xubias.
Autobuses: A parada de autobús está no andar baixo.
Liñas urbanas: 20-22 (cada 18 min.) e 17-12-12A (cada 30 min.).
 
Accesos especiais: Todos os accesos do Hospital están adaptados a persoas que padezan algunha minusvalía física. O Hospital dispón de aparcadoiro específico para coches de minusválidos.
 
 
 
O Hospital Materno Infantil Teresa Herrera está na estrada das Xubias.
Autobuses: A parada de autobús está no andar baixo.
Liñas urbanas: 20-22 (cada 18 min.)
 
Accesos especiais: Todos os accesos do Hospital están adaptados a persoas que padezan algunha minusvalía física. O Hospital dispón de aparcadoiro específico para coches de minusválidos. Rogámoslle que nos comunique calquera necesidade neste sentido para poder axudalo.
 
 

O Hospital Abente y Lago está no Paseo Xeral Sir John Moore, en fronte do Castelo de San Antón.
Autobuses: A parada de autobús está diante da igrexa da "venerable orde Terceira de San Francisco". 
Liñas urbanas: 3 (cada 30 minutos). 5 (cada 13 minutos). 17 (cada 13 minutos) 1 e 7
 
Accesos especiais: Todos os accesos do Hospital están adaptados a persoas que padezan algunha minusvalía física.
 
 
Hospital Marítimo de Oza
     
O Hospital Marítimo de Oza está nas Xubias de Arriba, 1.
Debido á escaseza de prazas para o estacionamento de vehículos, recomendámoslle  empregar o transporte público.
Autobuses: A parada de autobuses urbanos e non urbanos está a 150 metros. Na estrada das Xubias.
Liñas urbanas: 17 (cada 30 minutos). 
 
Accesos especiais: Todos os accesos do Hospital están adaptados a persoas que padezan algunha minusvalía física. Rogámoslle que nos comunique calquera necesidade neste sentido para poder axudalo.
 
 
O Hospital Virxe da Xunqueira está situado en Paseo do Alcalde Pepe Sanchez, 7  15270 Cee
 
Accesos especiais: Todos os accesos do Hospital están adaptados a persoas que padezan algunha minusvalía física. O Hospital dispón de aparcadoiro específico para coches de minusválidos. Rogámoslle que nos comunique calquera necesidade neste sentido para poder axudalo.
 
 
5. Aparcadoiros
      
Hospital Universitario A Coruña
Á beira do Hospital hai un aparcadoiro privado. Se vostede quere facer uso del deberá pagar as tarifas fixadas antes de saír do aparcadoiro. Debido á escaseza de prazas para o estacionamento de vehículos, recomendámoslle empregar o transporte público.
      
Hospital Materno Infantil Teresa Herrera
Á beira do Hospital hai un aparcadoiro privado. Se vostede quere facer uso del deberá pagar as tarifas fixadas  antes de saír do aparcadoiro. Debido á escaseza de prazas para o estacionamento de vehículos,  recomendámoslle empregar o transporte público.
 
Hospital Abente y Lago
Nas proximidades do hospital hai aparcadoiros privados. Se vostede quere facer uso del deberá pagar as tarifas fixadas  antes de saír do aparcadoiro. Debido á escaseza de prazas para o estacionamento de vehículos, recomendámoslle empregar o transporte público.
 
Hospital Marítimo de Oza
Debido á escaseza de prazas para o estacionamento de vehículos, recomendámoslle empregar o transporte público.
 
Hospital Virxe da Xunqueira
O Hospital conta con aparcadorio público gratuito.