h1

Se se atopa ingresado no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña e debe ser trasladado a outro centro, o seu traslado efectuarase en horario diúrno.